IFHS / návrh nového loga a identita mezinárodní hydrografické federace

Federace používala logo navržené před více než 30ti lety a proto nás požádala o celkový redesign loga a vytvoření vizuální identity. Požadavkem bylo vytvořit zcela nové unikátní logo, které osloví širší a mladší publikum prostřednictvím jasného a zapamatovatelného vzhledu.
Klíčová slova zadání: oceán, člověk, technologie, voda, jednota, monitoring.


Symbol loga představuje pohled na oceán, dává pocit vzdálenosti a velikosti skrze pohled na jeho nekonečnou hladinu. Předěl uprostřed ukazuje, že se nejedná o zeměkouli, ale že důležité je to, co se děje od hladiny směrem dolů dolů. Světle modré pozadí tak vytváří oblohu a spolu se spodní částí zároveň i kruh kolem oceánu – což je symbolika jednoty, federace a jejích členů a jejich práce v této oblasti. Dva půlkruhy ve středu, které jsou v popředí 2 větších půlkruhu lze vidět jako monitorovací loď, zapadající slunce a jeho odraz ve vodě anebo oko – symbol člověka a péče.