příklady časové náročnosti dílčích částí projektu


dekorace zdi &firemní logo

1. Návrh dekorace

 • zaměření prostoru v místě projektu
 • grafický návrh motivu zdi

2. administrativa a produkce

 • zajištění výrobců
 • komunikace s vybraným výrobcem o produkci: volba vhodných materiálů pro požadovaný vzhled
 • technický nákres řešení pro "3D" písmena návrhu ze 3 druhů materiálů: frézování z MDF desek ve 2 výškách, řezaná grafika ze samolepící folie, podkladové desky pro mechové hexagony
 • objednání mechu

3. realizace

 • zajištění dolepení mechu do částí 3D písmen a hexagonů
 • vrácení dekorace s nalepeným mechem výrobci písmen 
 • instalace výrobcem a dozor na místě během instalace

realizace kuchyně do 2 + kk

1. Návrh vzhledu a technické nákresy

 • zaměření prostor
 • návrh jednotlivých skříněk a komponent
 • tvorba 3D modelu / vizualizace
 • zakreslení veškerých rozvodů (voda, odpad, odtah vzduchu), rozkreslení zásuvek pro spotřebiče, zásuvek uživatelských, LED podsvícení, připojení digestoře
 • zakreslení SDK boxu nad horními skřínkami pro zakrytí odtahu digestoře

2. administrativa

 • objednání kuchyně a materiálu na pracovní desku
 • objednání spotřebičů, dřezu a baterie

3. příprava pro vodu, plyn, elektro a stavební úpravy

 • stavební příprava rozvodů - vysekání rozvodů vody a elektřiny
 • vybudování SDK boxu
 • začistění po sekání
 • osazení vypínačů strojky
 • osazení odpadu, roháčky pro teplou a studenou vodu

4. instalace skříněk

 • instalace kuchyňských skříněk horních a spodních
 • instalace spotřebičů kromě varné desky

5. pracovní deska

 • zaměření spodních skříněk a zadní plochy pro instalaci pracovní desky z kamene
 • výroba kamenné desky cca 3-4 týdny
 • instalace kamenné desky a obkladu 

6. Připojení elektro

 • osazení rámečků vypínačů a zásuvek do zadní desky
 • připojení varné desky
 • připojení dřezu, baterie, dávkovače saponátu apod. 
 • instalace LED pásku osvětlení pod horními skříňkami

realizace / rekonstrukce koupelny

1. Návrh vzhledu a technické nákresy

 • Zaměření stávající koupelny 
 • Zvolení stylu koupelny z něhož vyplynou vhodní výrobci dlažeb a sanity. Výběr výrobců s ohledem na daný rozpočet.
 • Vytvoření stavebního výkresu s označením kot pro vývody vody a odpadu, elektřiny, osazení ventilátoru, kladečský plán s rozkresem spár obkladů
 • Realistická 3D vizualizace

2. stavební úpravy

 • V případě rekonstrukce kompletní vybourání obkladů, dlažeb a demontáž sanity. Zjištění reálného stavu stavby.

3. administrativa

 • výpočet m² obkladů a dlažeb, výběr sanity vzhledem k technickým možnostem objektu po vybourání, 
 • objednávka materiálu a zařizováků (dodání až 2 měsíce)

4. stavební úpravy

 • rozvody vody, odpadu a topení 
 • v případě podlahového topení položení trubek vodního topení nebo elektrického roštu a zalití do podlahy
 • rozvody elektřiny zdi a strop

5. instalace zařizovacích předmětů

 • usazení splachovacích modulů WC do stěn, pisoarů apod., usazení splachovacích tlačítek, protažení trubek pro ventilátor

6. stavební úpravy

 • začištění zednické po sekání rozvodů a elektřiny 

7. Instalatérské a elektrikářské práce

 • osazení strojků vypínačů a zásuvek 
 • osazení roháčků a záslepek sifonů, uložení sifonů či odpadových žlábků do podlahy v případě van a sprchových koutů
 • v případě použití podomítkových baterií usazení podomítkových částí do zdí 

8. stavební úpravy

 • v případě zásahu do stropů oprava SDK podhledu
 • obkládání podlahy, stěn, spárování, výmalba

9. dveře

 • nyní je připraven stavební otvor pro dveře a může dojít k zaměření pro výrobu dveří a obložek 

10. Instalatérské a elektrikářské  práce

 • osazení umyvadel, baterií, WC, van, vaniček sprchových koutů, instalace sprchových zástěn, osazení svítidel, vypínačů a zásuvek

11. instalace dveří

 • v případě výměny dveří po obkladech instalace obložek dveří